Sydkinesiska havet

  1. Hem
Sydkinesiska havet, som är en del av Kinesiska havet, ligger i Asien och i utkanten av Stilla havet. Den ligger mellan Thailandsbukten och Tonkinbukten och utgör en länk mellan Stilla havet och Indiska oceanen. Dess yta är 3 685 000 km² och dess djupaste punkt ligger 5016 meter under havsytan. Sydkinesiska havet gränsar i norr till Kina och i väster till Indokinahalvön och Malaysia. I öster ligger öarna Taiwan, Luzon, Palawan och Borneo. Gränsländerna är Folkrepubliken Kina, Republiken Kina på Taiwan, Filippinerna, Malaysia, Brunei, Indonesien och Vietnam. Några av de viktigaste internationella sjöfartslederna är koncentrerade här. Man uppskattar att hälften av de varor som transporteras årligen går genom Sydkinesiska havet. Detta och de rika olje- och gasfyndigheterna är orsaken till regionens stora geopolitiska betydelse. Särskilt Kina är intresserat av att stadigt utöka sitt inflytande där.

Länder am Südchinesischen Meer

?>