Norra ishavet

  1. Hem
Norra ishavet är det hav som ligger i Arktis. Arktiska oceanen är till stor del täckt av is och kallas även Norra ishavet, Norra ishavet eller Arktiska oceanen. Med ett djup på knappt 1 000 meter är det planetens minsta hav, vilket är anledningen till att Arktiska oceanen av vissa anses vara en del av Atlanten. Norra ishavet gränsar till kontinenterna Europa, Asien och Nordamerika och har flera förbindelser med andra hav. Dessa förbindelser används ofta av havsdjur och ubåtar, som har havsströmmar och sötvattensflöden. Vissa av dessa floder är dock kraftigt förorenade och äventyrar olika livsformer i Norra ishavet.
?>